15 noiembrie

Proiectul ROSE

Anunț invitație de participare achiziție ”Servicii Consiliere” 26-01-2018 perioada depunerii ofertelor s-a prelungit până la date de 23 februarie 2018, orele 16:00. Liceul Tehnologic Agromontan ”Romeo Constantinescu”, relanseazăInvitația de participare pentru achiziția de servicii, altele …