21 iunie

Alte documente

Alte documente În atenția membrilor Consiliului Reprezentativ al Părinților, Consiliului Școlar al Elevilor, Consiliului Profesoral, personalului didactic auxiliar și nedidactic. Vă rugăm să consultați Proiectul regulamentului de organizare și funcționare …
21 iunie

Documente utile

Anul școlar 2021-2022 Programul de funcționare în anul școlar 2021-2022, al Liceului Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Orașul Vălenii de Munte Repartizarea claselor în  anul școlar  2021-2022     Regulamentul intern …