21 iunie

Alte documente

Alte documente În atenția membrilor Consiliului Reprezentativ al Părinților, Consiliului Școlar al Elevilor, Consiliului Profesoral, personalului didactic auxiliar și nedidactic. Vă rugăm să consultați Proiectul regulamentului de organizare și funcționare …
21 iunie

Documente utile

Regulamentul intern al LTA, Orașul Vălenii de Munte Regulamentul de organizare și funcționare al LTA Orașul Vălenii de Munte Raport privind starea învăţământului, in anul școlar 2019-2020 FISA DE AUTOEVALUARE …